Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností Jan Roxer, místem podnikání Plaňanská 404/2, 108 00, Praha 10 - Malešice , IČ: 11948060. V roli „správce“ údajů dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Zde najdete zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. To se může lišit v závislosti na Vašem vztahu s námi (např. jste-li zákazník, dodavatel, apod.), případně druhem obchodního vztahu.

Za jakým účelem údaje spravujeme?

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely splnění zákonných povinností, plnění smluv a objednávek na zboží či služby, které si u nás objednáváte a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení zboží a služeb správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s naší společností dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo pro dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů naše společnosti nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V našich systémech zpracováváme údaje: jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, IČ a DIČ (to může u fyzické osoby uvádět rodné číslo).

Máte právo kdykoli dotazem zjistit, jaká data o vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Rovněž máte právo kdykoli požádat o bezodkladné vymazání vašich dat z našich systémů.

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 2 let od otevření emailového newsletteru zasílaného naší společností, navštívení akce pořádané naší firmou, pokud tento souhlas neodvoláte. U zákazníků, kteří realizovali objednávku, budou jejich data zpracovávána v souladu se zákonem o účetnictví 5, resp. 10 let.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost služby spočívající například v rozesílání pošty, elektronické pošty, doručování zboží nebo provozu eshopu a také účetní firmě.

Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: redukuju@email.cz nebo telefonicky na 722 241 261. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete ani realizovat objednávku zboží (např. bez Vaší emailové adresy Vám doručovaci firma neoznámí uložení zásilky, bez udání jména nebude možné objednávku vyřídit a odeslat). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.

Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Google analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

Co mám dělat, když chci, abyste vymazali mé údaje?

Je to jednoduché. Pokud si nadále nepřejete, abychom spravovali vaše údaje, klikněte níže a my vaše údaje vymažeme. Vezměte ale prosím na vědomí, že v takovém případě nebudeme schopni poskytovat vám některé zboží či služby a příležitostně vás informovat o různých výhodách.

mailto:redukuju@email.cz?subject=VYMAZ_UDAJU

Máte-li jakékoli další dotazy ohledně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto podmínky jsou účinné od 14.7.2022.

Zpět do obchodu